Pravila kreativnog natječaja “S Men’s Healthom na Tough Mudder 5K Urban u London!”

Članak 1: ORGANIZATOR
Kreativni natječaj “S Men’s Healthom na Tough Mudder 5K Urban u London!“ raspisuje: Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije Men’s Healtha i najuzbudljivijeg izazova izdržljivosti na svijetu, Tough Muddera. Kreativni natječaj traje do 14. ožujka 2019. do 23:59 h.

Članak 3: NAGRADNI FOND
Fond nagrada sastoji se od:

  • Povratna avionska karta za pobjednika natječaja
  • Plaćeni smještaj za 3 dana boravka (2 noćenja) u Londonu
  • Pravo sudjelovanja na Tough Mudder 5K urban izazovu

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom kreativnom natječaju imaju svi hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina (pripadnici muškog i ženskog spola), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Na natječaj se moguće prijaviti na način da nam napišite na adresu redakcija@menshealth.hr zašto bismo baš vas trebali odabrati da putujete s nama u London i pošaljete najkreativniju fotografiju svog tima s kojim biste željeli sudjelovati na izazovu Tough Mudder 5K Urban u Zagrebu. Svi čitatelji koji u potpunosti ispune zadane propozicije, te pošalju svoja kreativna rješenja na postavljen zadatak u kreativnom natječaju “S Men’s Healthom na Tough Mudder 5K Urban u London!” u razdoblju od 22. veljače 2019. godine, od 12:00 h do 14. ožujka 2019. do 23:59 h sudjeluju u kreativnom natječaju. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima Adria media Zagreb d.o.o i Tough Mudder Adria (Genio Leopardo Genijalci d.o.o.).
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici kreativnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na kreativni natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima kreativnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od predstavnika redakcije Menshealth  i Tough Mudder Adria koji će evaluirati sve odgovore i izabrati jednog dobitnika. Ime dobitnika te njegova adresa (samo grad) bit će objavljeni na portalu Menshealth.hr i na web stranici toughmudder.hr najkasnije do 15. ožujka 2019. do 17:00 sati.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE
Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila u roku od jednog radnog dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 24 sata ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s točnim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizator kreativnog natječaja i Genio Leopardo Genijalci d.o.o. mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog kreativnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator i Genio Leopardo Genijalci d.o.o. sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i Genio Leopardo Genijalci d.o.o. po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionici u kreativnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. i Genio Leopardo Genijalci d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja kreativnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti. Tvrtke će poduzeti sve razumne potrebne mjere da bi osigurale da se osobni podaci sudionika u kreativnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u kreativnom natječaju.

Članak 10: POREZI
Dobitnik kreativnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Dobitnika kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA
Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

Preporučujemo

Komentari

▲ Povratak na vrh