Kako se transferira energija u tijelu? 

Nutricionist Luka Marasović sastavio je malu energetsku početnicu za vas

Primitak, pohranjivanje i prenošenje energije
Prema zakonima termodinamike, energija nikada ne nastaje ili nestaje, nego cirkulira ili se transformira – prelazi iz jednog oblika u drugi, što znači neprestanu konverziju. Transfer energije možemo sagledati kroz proces lomljenja kemijskih veza između molekula koje oslobađaju energiju dok ta ista energija puni procese koji su nam potrebni za nastanak valute energije u tijelu, adenozin trifosfat (ATP).

Za što je sve adenozin trifosfat potreban?
Približno svaka aktivnost u organizmu uvjetuje uporabu ATP-a, od kretanja kojim se kontrahiraju skeletni mišići i kontrakcije mišića probave prilikom hranjenja do nastajanja enzima i prenošenja molekula kroz staničnu membranu.

Iz kojih izvora i rezervi koristimo energiju?
Novi, tek uneseni nutrijenti koji dolaze u krvotok rijetko se upotrebljavaju u trenutačnim situacijama te su vrlo kratkog vijeka u svojstvu nadopune energije. Glavni izvor koji koristimo za procese koji zahtijevaju potrošnju energije pohranjeni su nutrijenti u hepatocitima (jetrene stanice), miocitima (mišićne stanice) i adipocitima (masne stanice).

Koje su glavne komponente za nastanak ATP-a?
Dvije najvažnije “sirovine” za nastanak ATP-a su trigliceridi i glikogen. Trigliceridi su oblik pohrane masnih kiselina i, logično, ima ih više u masnim nego u mišićnim stanicama. Depoi masti ujedno su i najveći u organizmu. Glikogen je oblik pohrane ugljikohidrata te je koncentriran u mišićnim i jetrenim stanicama.

Bjelančevine u ulozi rezerve za nastanak ATP-a
Bjelančevine se rastavljaju na aminokiseline te postaju dijelom amino-acid poola koji tijelo upotrebljava za izgradnju novih bjelančevina. Također, on služi (kad je potrebno) za “gorivo” do kojega dolazi procesom deaminacije – uklanjanja jedne aminogrupe iz molekule.

Obnova ATP-a
Zaliha adenozin trifosfata vrlo je malena (samo 80 – 100 g), dok je ukupna količina iskorištenog i obnovljenog na dnevnoj razini jednaka 75% naše tjelesne mase. ATP je građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i tri fosfata. Dva ključna procesa vezana uz energetsku valutu su fosforilacija i hidroliza. Fosforilacija je proces pri kojem adenozin monofosfat (AMP) veže dodatni fosfat energetski bogatom vezom i nastaje adenozin difosfat (ADP) te nakon toga veže još jedan fosfat na drugi i nastaje treća energijom bogata fosfatna veza (ATP). Taj se proces odvija u mitohondrijima, a energija uložena u fosfatne veze ona je koja se dobiva iz staničnog disanja. Hidroliza je proces obrnut od fosforilacije, u kojem dolazi do pucanja fosfatne veze i odvajanja zadnjeg fosfata te nastaje ADP. Ako je stanici potrebno još energije, ona odvaja još jedan fosfat te puca i druga veza.

Komentari

▲ Povratak na vrh