Olakšajte si vježbanje

Neke izvrsne varijacije poznatih vježbi - sklek u stoju na rukama, jednoručni sklek, prednost na tlu i jednoručni zgib - jako su zahtjevne i malo ih ljudi može izvesti.

AUTOR: prof. MARINO BAŠIĆ

FOTO: DRAŽEN KOKORIĆ

Srećom, postoje i predvježbe ili njihove lakše varijante koje nam pomažu da postupno postanemo dovoljno jaki za njihovo izvođenje.

Sklek u stoju na rukama

Dobra predvježba za sklek u stoju na rukama je sklek s povišenja (sanduka ili stola) pri čemu su noge pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na tijelo. Tako možemo kontrolirati dubinu spuštanja sve dok ne budemo dovoljno snažni da glavom dodirnemo pod.

Jednoručni sklek

Jednu ruku sasvim ispružimo bočno od tijela i stavimo ju na loptu (nogometnu ili košarkašku) pa izvodimo sklek tako da više težine prebacimo na ruku koja se nalazi na podlozi. I postupno se približavamo izvođenju jednoručnog skleka.

Prednost na tlu

Možemo prvo vježbati tako da izvedemo upor na stolici ili paralelnim ručama sa savijenim nogama. Polako produžavamo vrijeme izdržaja a nakon toga postupno ispružamo noge sve dok ne dođemo do toga do poziciju sa potpuno ispruženim nogama možemo držati više od 60 sekundi. Tada možemo krenuti s vježbanjem na podu.

Jednoručni zgib

Dobra predvježba je staviti sanduk ispod šipke pa se koljenima osloniti na njega. Povlačimo se jednom rukom u zgib istovremeno se pomažući nogama samo onoliko koliko treba.

Komentari

▲ Povratak na vrh