Kako razviti komunikacijske vještine

Kako razviti komunikacijske vještine

Kako razviti komunikacijske vještine, jednostavna pravila

Dobra komunikacija je vještina i može se učiti i stalno poboljšavati. Postoje jednostavna pravila i ako ih se pridržavate bit ćete uspješni i u poslovnom i u privatnom području svoga života. Kako razviti komunikacijske vještine, jednostavna pravila dobre kuminikacije nalažu; govorite odmjerno, slušajte aktivno i pratite govor tijela. Jako je važno pratiti neverbalni govor tijela vašeg sugovornika jer osoba može sjediti s vama iz pristojnosti i “treperiti” od nestrpljenja i žurbe, može vas slušati odsutno i s dosadom koja se ne da sakriti, ako znate promatrati, može se nervozno vrpoljiti, a vi uporno verglate po svome. Kako razviti komunikacijske vještine, kiseli smiješak znači da vas osoba jedva podnosi, prepoznajte tjelesne znakove i sami završite razgovor. Dobrei komunikacijske vještine uključuju primjećivanje svega oko vas i sugovornika, ako netko nervozno kucka prstima po stolu, ili tapka nogama, jedva čeka da se makne, pitajte osobu žuri li joj se ili se sami ispričajte i otiđite.

Kako razviti komunikacijske vještine, govorite odmjereno

Nepristojno je govoriti kao navijen i ne ostaviti sugovorniku prostora ni za reakciju na izgovoreno, ni priliku da i sam nešto o sebi kaže. Sebično i egocentrično je samo o sebi i svojim problemima bombardirati bilo koga. Kako razviti komunikacijske vještine, recite nešto o sebi, ali pokažite zanimanje i za svog sugovornika. Ostavite prostora sugovorniku da i sam nešto kaže, prokomentira, pita, iznese. Nemojte držati predavanje ni voditi monolog, jer dobra komunikacija je zasnovana na dijalogu. Ne namećite nikom svoje stavove, naročito ne agresivno. I ako se ne slažete sa sugovornikom, ne trudite se razuvjeravati ga, samo iznesite svoj stav na miran i staložen način. Kako razviti komunikacijske vještine, kontrolirajte se, čak i ako vam sugovornik žestoko kontrira. Ne skačite nervozno sa teme na temu, da ni sami sebe ne možete pratiti, a sugovornikovu pažnju ćete na takav način sigurno izgubiti. Izbjegavajte pesimistične teme razgovora, to je zamorno i također neće zaokupiti pažnju sugovornika.

Kako razviti komunikacijske vještine, aktivno slušanje

Aktivno slušanje je važno koliko i jasno, smisleno i svrhovito govorenje i samo to dvoje zajedno čini dobru komunikaciju. Aktivno slušati znači slušati, ali i čuti sugovornika. I ako pričate o sebi i svojim problemima, nikada ne zaboravite pitati sugovornika kako je i pokazati empatiju i razumijevanje za njegove problema. Kako razviti komunikacijske vještine, koristite emocionalnu i socijalnu inteligenciju, pokažite zanimanje za svog sugovornika i njegove probleme, jer upravo to čini temelj aktivnog slušanja. Istaknite pozitivne osobine svog sugovornika, naročito ako mu je teško, to mu može podići samopouzdanje. Budite inspirativni osobi kojoj su “sve lađe potonule”, ohrabrite je, i to spada u aktivno slušanje i uvijek znači “tu sam za tebe, pomoći ću ako mogu”. Kako razviti komunikacijske vještine, motivirajte osobu da se digne iznad stanja ojađenosti i bespomoćnosti. Pitajte kako vi možete pomoći? Budite spremni aktivno sudjelovati u veseljima svojih sugovornika, ali i podijeliti njihove tuge i jade, samo tako ćete biti rado viđeni u svakom društvu.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE