Kada treba odjaviti dijete s porezne kartice

Kada treba odjaviti dijete s porezne kartice

Što je porezna kartica i kada treba odjaviti dijete s porezne kartice

Država svakom građaninu sa mjesečnim primanjima omogućuje određene porezne olakšice, a u njih spadaju i uzdržavani članovi obitelji. Zato mnogi građani odgađaju kada treba odjaviti dijete s porezne kartice. Pod uzdržavane osobe smatraju se isključivo oni članovi obitelji koji ne zarađuju više od 15. 000 kuna na godinu. Obrazac gdje prijavljujete podatke o osobnom odbitku se zove porezna kartica, te se tu nalaze sve stavke koje spadaju pod osobni odbitak. Sam osobni odbitak je jedan manji dio primanja, odnosno dohotka koji se ne oporezuje, a u svrhu očuvanja onih osnovnih potreba svakog pojedinca. Sama porezna kartica sadrži sve informacije o poreznim olakšicama te ukoliko postoje uzdržavani članovi obitelji, te svaki poslodavac na osnovu tog izračunava predujam poreza na dohodak, kako bi se mogla isplatiti plaća. Svaki radnik je obvezan predati poreznu karticu poslodavcu, a Porezna uprava svakom radniku izdaje njegovu poreznu karticu bez dodatnih troškova koji se naplaćuju. Sama visina osobnog odbitka ovisi o tome koliko stavki imate prijavljeno, te ukoliko se dogode neke promjene po tom pitanju, obavezni ste prijaviti ispostavi Porezne uprave. Upravo zbog navedenih činjenica, važno je znati kada treba odjaviti dijete s porezne kartice.

Pripazite na rok kada treba odjaviti dijete s porezne kartice

Visina primanja je veoma važna kada treba odjaviti dijete s porezne kartice. Naime, ukoliko imate dijete koje studira, a uz to i radi, važno je znati da je granica visine primanja za vaše dijete u tom slučaju do 15. 000 kn. Ukoliko se prijeđe taj iznos i za jednu kunu, vaše dijete više ne može imati status uzdržavanog člana obitelji. Najčešće je to u periodu od 19. do 23. godine života vašeg dijeteta kada se većina upisuje na fakultet. Važno je da o tome vodite računa jer u suprotnome, ukoliko imate na poreznoj kartici prijavljene neistinite podatke, tada postoji mogućnost plaćanja kazni koje znaju doseći i iznose od nekoliko stotina kuna do nekoliko tisuća kuna, ovisno o visini prekršaja. Čak i ukoliko je vaše dijete polaznik pripravništva koje je zamjenilo prijašnje stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, važno je voditi računa o visini primanja i kada treba odjaviti dijete s porezne kartice. Važno je to učiniti prije nego vaša kćer ili sin uđu u takvu mjeru zapošljavanja, kako ne biste došli u situaciju da činite porezni prekršaj. Morate znati da Porezna uprava vrlo jasno tumači zakon o porezu na osobni odbitak, te tko može imati status uzdržavanog člana obitelji i kolika primanja, odnosno dohotke smije imati na godišnjoj razini.

Kada treba odjaviti dijete s porezne kartice u par koraka

Sami postupak kada treba odjaviti dijete s porezne kartice nije toliko kompliciran kako biste možda na prvu pomislili. Kako bi mogli prijaviti ili odjaviti uzdržavanog člana obitelji, potrebno je imati osobnu iskaznicu, poreznu karticu, te ukoliko imate osobu sa utvrđenim invaliditetom, potrebno je imati potvrdu o invaliditetu. Za odjavu je dovoljna samo porezna kartica i osobna iskaznica, te kao što navodi Porezna uprava navodi u pravilniku, sve promjene po po pitanju uzdržavanih članova obitelji, adrese potrebno je prijaviti unutar 30 dana od kada je promjena nastala. Prijava promjena se može odraditi osobno, putem sustava e-građani, osobnim odlaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave, te čak i da vaš poslodavac odradi prijavu promjena ukoliko je korisnik sustava ePorezna. Daleko je jednostavnije kada treba odjaviti dijete s porezne kartice nego kada želite prijaviti dijete ili drugog člana uže obitelji na poreznu karticu. Prilikom prijave je potrebno prikupiti daleko više dokumentacije, ovisno o tome o kome se radi i kakva je općenito situacija sa navedenim članom obitelji. Ukoliko je riječ o posvojenom dijetetu, trebati će vam obavezno porezna kartica, potvrda o posvojenju, odnosno skrbništvu. Obavezna je otvrda o redovitom pohađanju škole ili fakulteta, potvrda o prebivalištu, ujedno i o boravištu ukoliko se školuje, odnosno studira u drugom gradu.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE

Prednosti brzih kredita

Prednosti brzih kredita

Brzi krediti danas su nešto što nam i nije tako poznato, premda tih kredita ima koliko Vam srce želi. Bankovni krediti polako izlaze iz mode i sve manje nas želi čekati na svoj kredit tj

Kada dignuti brzi kredit

Kada dignuti brzi kredit

Brzi kredit je nešto što bismo svi htjeli, ali naučeni smo da to tako obično ne ide. Klasični krediti u banci ipak zahtjevaju veliku papirologiju i dugi proces stoga tu nikako ne postoje

Kako uštedjeti novac

Kako uštedjeti novac

Kako uštedjeti novac? Pitanje koje se svaki dan pitamo, no i dalje ne znamo na njega odgovoriti. Novac je bitan za sve, za svaku sitnicu je potreban. Kako ga onda uštedjeti i ne tro&scar

Ponuda kredita u Sloveniji

Ponuda kredita u Sloveniji

Ako želite podići kredit u inozemstvu, točnije u nekoj od članica EU poput Slovenije, ključna stvar koju prvo morate napraviti je usporedba ponude na kreditnom tržištu. Prije nego što po