Nije tajna da je plivanje za djecu među najboljim, ako ne i najbolja vrsta rekreacije i fizičke aktivnosti koju djeca mogu prakticirati. Bilo rekreativno ili natjecateljski, u moru ili bazenu, plivanj