Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode

Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode

Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode, očuvanje prirode

Hrvatska, kao i mnoge ostale zemlje diljem svijeta imaju nacionalne parkove, parkove prirode, stroge rezervate, posebne rezervate, regionalne parkove, spomenike prirode itd. Koja je njihova razlika i njihova namjena? Očuvanje i predstavljanje prirode tako da se digne osviještenost Koliko je priroda bitna. U daljnjem tekstu ćemo se baviti pitanjem koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode, očuvanje prirode. Nacionalni parkovi se ugrubo definiraju kao mjesta u prirodi gdje je bitno očuvanje izvornih prirodnih I krajobraznih vrijednosti, radi se o mjestu znanstvene kulture gdje se mogu odvijati razne odgojno-obrazovne rekreativne ponude u svrhu učenja očuvanja prirode. Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode, očuvanje prirode? Za razliku od Nacionalnog parka, park prirode je više fokusiran na zaštitu bio raznolikosti, georaznolikosti, općenito krajobrazne raznolikosti, također nude obrazovnu i kulturno-povijesnu ponudu te imaju turističko-rekreacijske namjene. Za razliku od nacionalnih parkova i parkova prirode, strogi rezervati i posebni rezervati prirode se bave očuvavanjem izvorne prirode uz praćenje njenog razvoja radi njene jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti. Odgovorili smo koje su razlike između nacionalnog parka I parka prirode, no što s ostalim kategorijama zaštite? Ostaju strogi rezervati, posebni rezervati, regionalni parkovi, spomenici prirode, značajni krajobrazi, parkovi šume i spomenici parkovne arhitekture. Po najnovijim mjerenjima čak je 8, 56% teritorija Hrvatske pod nekom navedenom zaštitom, što je ugrubo oko 4502, 66 km. U Hrvatskoj je zaštićeno i registrirano ukupno 78 posebnih rezervata od kojih je najviše šumske vegetacije čak njih 36. Naveli smo kako su strogi rezervati mjesta gdje se sve prepušta prirodi, brine se o očuvanju izvornog izgleda prirode. Bijele i Samarske stijene kao i Hajdučki i Rožanski kukovi su naši strogi rezervati prirode. Regionalni park je vrsta područja pod zaštitom radi zaštite krajobrazne raznolikosti, a u Hrvatskoj imamo 2 regionalna parka a to je Mura-Drava i Moslavačka gora. Spomenik prirode je prirodna baština koja se stavlja pod zaštitu radi izvorne prirodne vrijednosti, U Hrvatskoj ih imamo 80, najviše geomorfoloških spomenika, njih 34. Značajni krajobrazi, namjena zaštite krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti, u Hrvatskoj ih imamo 82. Park šuma je dio prirode koji je od državnog interesa I ima državnu zaštitu, može biti prirodna ili sađena, namijenjena je za rekreaciju, imamo ih ukupno 27. Spomenici parkovne arhitekture su umjetno oblikovan prostor vezan za prirodu, imamo ih ukupno 120.

Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode, nacionalni parkovi

Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode? Za početak, u Hrvatskoj imamo manje nacionalnih parkova nego parkova prirode. U Hrvatskoj imamo 8 nacionalnih parkova ; Brijuni, koji se pružaju duž zapadnoistarske obale i čine ih 14 otoka na ukupno 3395 ha površine. Kornati, koji su kameni labirinti od 89 otoka, poznatiji kao kameno biserje Mediterana proteže se na površinu od ukupno 216, 78km. Krka, čine ih 7 veličanstvenih slapova u “dalmatinskom kršu”, te je prirodni spomenik najviše kategorije radi bogatstva životinjskog i biljnog svijeta. Mljet, zvan Zeleni Otok je prvi Jadranski nacionalni park, njegovom površinom proteže se pet različitih vrsta šuma, sadrži ostatke Rimskog carstva i Dubravačke republike, te dva “slana” jezera s mnoštvo biljnog i životinjskog svijeta. Paklenica, dio Velebita koji je raj za planinarske i alpinističke duše sa 9 raskošnih staza ukupnih duljina 150 kilometara. Plitvička jezera, jedan od najpoznatijih Nacionalnih parkova u Hrvatskoj, stavljena na UNESC-ov popis svjetske prirodne I kulturne baštine, čine ga jezera i slapovi koji se protežu na tristotinjak četvornih kilometara raspodijeljenih po šumama. Risnjak, šumsko/planinsko prostranstvo sa najljepšim proplancima Gorskog Kotara, park poznat po prirodnim ljepotama gdje mnogi idu u potragu za mirom. Sjeverni Velebit, najmlađi nacionalni park u Hrvatskoj, planina koja se upoznaje hodajući, mnoštvo šuma do 80% I kamen, lica Sjevernog Velebita su medvjed, vuk, te ris. Koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode? Osim po namjeni, razlikuju se i po raznolikosti.

Koja je razlika između nacionalnog parka I parka prirode, park prirode

U Hrvatskoj imamo 12 parkova prirode. Biokovo, planina koja kreče iz mora a vrhom je u munjama na 1762m visine i spoj je mediteranske i kontinentalne klime. Kopački Rit, najvredniji zoološki rezervat u Hrvatskoj, močvarni je dom tisućama bioloških vrsta, proglašen je parkom prirode 1976 godine te je najstariji park prirode. Lastovsko otočje, poznato po biološkoj raznolikosti kopna i mora. Lonjsko polje, jedno od najočuvanijih te najvećih prirodno poplavnih područja u Europi. Medvednica, zelena planina iznad glavnog grada Hrvatske s preko 40-ak planinarskih staza, planina koja je bogata prirodom I mitskim pričama. Papuk, Slavonska planina koja izdiže iznad ravne Slavonije, uz park prirode i jedini i prvi geopark u Hrvatskoj. Telašćica, najljepša i najveća jadranska uvala s bezbroj rtova I hrida. Velebit, planina između mora i kopna prepuna krševitih ponikvi, grebena, kukova, dolina. Vransko jezero, jezero s mediteranskom klimom, najveće prirodno jezero i jedno od najvećih močvarnih područja u Hrvatskoj. Učka, najviša istarska planina, planina koja je kroz vrijeme mijenjala lice ali sačuvala bioraznolikost. Žumberačko i Samoborsko gorje, najrjeđe naseljeni prostori u Hrvatskoj, nudi očuvane tradicionalne krajobraze koji privlače izletnike, planinare. Iz navedenog možemo vidjeti koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode te ostalih kategorija koje su vezane za zaštitu naše prirode. Pitanja poput koja je razlika između nacionalnog parka i parka prirode su pitanja koja bih se trebala sve češće postavljati kako bi postali sve više i više svjesni važnosti očuvanja naše prirode, jer priroda je dio nas koliko i mi dio nje.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE