Kako sastaviti oporuku

Kako sastaviti oporuku

Kako sastaviti oporuku, privatna oporuka

Ako se za života skrbno i planski odnosite prema svojoj imovini, na vrijeme ćete se pobrinuti da vaša imovina bude raspodijeljena prema vašoj želji i kada vas više ne bude na ovom svijetu. Pisanje oporuke jest izraz brige za obiteljsku i osobnu imovinu i buduće naraštaje. Privatna oporuka je svaka vlastoručno napisana i punim imenom i prezimenom potpisana opruka. Kako sastaviti oporuku, možete ju sastaviti sami, navesti imenom i prezimenom osobe koje nasljeđuju vašu imovinu i navesti kome što od svoje imovine ostavljate. Ne trebaju vam svjedoci, a oporuku možete čuvatiukući, povjeriti sudu ili javnom bilježniku na čuvanje. Kako sastaviti oporuku ako je pišete pred svjedocima koji će supotpisati vašu posljednju volju, možete sadržaj natipkati i svi samo dokument vlastoručno potpisati. I ova vrsta oporuke se smatra privatnom oporukom i možete je čuvati u kući ili pohraniti je možete također kod suda ili javnog bilježnika. Za pravovaljanost pravnog dokumenta oporuke je iznimno važno navesti točan datum sastavljanja oporuke.

Kako sastaviti oporuku, javna oporuka

U slučaju da se iz bilo kojih razloga ne možete potpisati, a želite ostaviti oporuku svojim nasljednicima, oporuku vam može sastaviti općinski sudac, zastupnik suda ili javni bilježnik. Sastavljenu oporuku su vam dužni pročitati i obrazložiti, a nakon ovjere i potpisa, takvu, javnu oporuku također možete čuvati kod kuće ili pohraniti kod suda ili javnog bilježnika, eventualno u konzularnom predstavništvu. Kako sastaviti oporuku i kakva je razlika između privatne i javne oporuke? Kod eventualnih sudskih sporova o nasljeđivanju, javnu oporuku je daleko teže pobiti od privatne oporuke, jer javna oporuka ima snagu i oblik javne pravne isprave. Kako sastaviti oporuku, ako ste uvjereni da ovaj oblik oporuke najviše odgovara vašim trenutnim okolnostima, a i nasljednicima na koje se odnosi, zatražite je. Čak i ako ste u inozemstvu, u konzularnom predstavništvu RH možete napraviti punovažnu javnu oporuku i nakon potpisa i ovjera odlučiti hoćete li je čuvati kod kuće ili ćete čuvanje povjeriti konzularnom predstavniku.

Kako sastaviti oporuku, usmena oporuka

Usmenom oporukom se smatra izjava o nasljeđivanju data u izvanrednim okolnostima pred najmanje dva vjerodostojna svjedoka. Izvanredne okolnosti mogu biti elementarne nepogode, velike osobne katastrofe i slično, a važenje takve usmene opruke se ukida 30 dana nakon prestanka izvanrednih okolnosti. Kako sastaviti oporuku, važno je da oporučitelj u takvim izvanrednim okolnostima svoju volju iskaže istovremeno pred dva prisebna, neutralna i vjerodostojna svjedoka. Bez obzira na koju vrstu oporuke se odlučite, ovjerene i potpisane oporuke se upisuju u jedinstveni Hrvatski upisnik oporuka, kako nasljednici i izvršitelji oporuke ne bi pogađali jednoga dana ima li oporuke ili nema i gdje ju treba tražiti. Kako sastaviti oporuku, lako, ako to napravite na vrijeme. Oporuku mogu napisati sve osobe od 16 godina nadalje. Ako je oporuka čuvana u kući, poslije smrti su je nasljednici dužni dostaviti općinskom sudu ili javnom bilježniku. Ako nastane spor oko nasljedstva, oporuku i njezinu valjanost nasljednici mogu dokazivati isključivo na sudu ili je pobijati, ako se ne slažu.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE