Zagonetka ljudske sudbine oduvijek je fascinirala pojedince i poticala ih na traženje odgovora na pitanja koja se tiču prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U tom kontinuiranom traganju, drevne prakse