Praćenje promjena u bračnom životu: Prilagodba novim fazama života može biti izazovan no istovremeno i obogaćujući proces za oba partnera. Kada par ulazi u fazu roditeljstva, dinamika odnosa se mijenj