U današnjem digitalnom dobu, online sastanci i veze na daljinu postaju sve češći i sve važniji način komunikacije. Međutim, s njima dolaze i određeni izazovi, posebno u pogledu tehničkih poteškoća koj