U modernom dobu, gdje se osobni kontakti sve više zamjenjuju digitalnim komunikacijama, seks telefon se ističe kao intrigantan medij za istraživanje intimnih granica i otkrivanje skrivenih želja. Kori