U odlomku pod naslovom “Osnove Numeričke Simbolike: Razotkrivanje Dubokih Tajni Brojeva u Tarotu”, istražit ćemo temeljne koncepte koji stoje iza značenja brojeva u kontekstu tarota. Numerička simboli