Kako je pandemija COVID-19 promijenila svakodnevni život, tako se i svijet online datinga morao prilagoditi novonastaloj situaciji. Uvjetovano raznim ograničenjima i potrebom za socijalnom distancom,