Kompromis je ključan za zdravu i funkcionalnu vezu, omogućavajući partnerima da usklade različite želje i potrebe. Međutim, postoji tanka linija između zdravog kompromisa i kompromitacije osobnih gran