### Upravljanje dugom u kriznim situacijama: Strategije za smanjenje financijskog tereta kroz restrukturiranje duga

Kada se suočavate s kriznim situacijama, upravljanje dugom postaje ključno za očuva