U suvremenom dobu, tradicionalna umjetnost čitanja tarota doživljava svoju digitalnu renesansu. Najnovije tehnike čitanja tarota: Inovacije od strane vodećih majstora nisu samo puki odgovor na tehnolo