Digitalizacija je ključna riječ kada govorimo o inovacijama u kreditnim proizvodima: Što donose najnovije ponude u suvremenom financijskom sektoru. Banke i financijske institucije sve više koriste teh