Ustanovljeno je da niste biološki otac djeteta? Što dalje?

Koja su vaša prava i opcije razvoda braka nakon što se otkrije da niste biološki otac djeteta?

Pitanje: U braku sam od 2014. godine s ruskom državljankom. Imamo dijete i danas sam dobio rezultate anonimnog testa očinstva. Rezultati pokazuju da nisam biološki otac djeteta, a brak je sklopljen prvenstveno radi trudnoće. Moja supruga je već otišla živjeti kod drugoga. Zanima me koja je najbrža procedura za poništenje braka ili rastavu?

Odgovor: Vezano za poništaj braka, ističemo kako su Obiteljskim zakonom (Narodne novine broj 103/15) propisane pretpostavke za valjanost braka koje su sljedeće: (I) Punoljetnost – Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila osamnaest godina života (osim ako sud u izvanparničnom postupku utvrdi da je osoba mentalno i tjelesno zrela za brak te da je sklapanje braka u skladu s dobrobiti te osobe); (II) Poslovna sposobnost i sposobnost za rasuđivanje – Brak ne može sklopiti osoba nesposobna za rasuđivanje. Osoba lišena poslovne sposobnosti može sklopiti brak uz odobrenje skrbnika; (III) Nepostojanje srodstva – Brak ne mogu međusobno sklopiti krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi sestra i brat, polusestra i polubrat, dijete sa sestrom ili polusestrom, ili bratom, ili polubratom svojega roditelja, djeca sestara i braće te polusestara i polubraće te; (IV) Nepostojanje braka, odnosno životnog partnerstva – Brak ne može sklopiti osoba koja je u braku.

Brak koji je sklopljen protivno gore istaknutim odredbama nije valjan i na njega će se primijeniti odredbe o poništaju braka.
Uz pretpostavku da ste Vi i vaša supruga bili punoljetni, poslovno sposobni i sposobni za rasuđivanje u trenutku sklapanja braka, da niste u krvnom srodstvu te da u trenutku sklapanja vašeg braka nije trajao eventualni prijašnji brak, u konkretnom slučaju su bile ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke valjanosti braka slijedom čega nije moguć poništaj vašeg braka.

Slijedom navedenog, možete zahtijevati razvod braka tužbom ili zajedno s vašom suprugom podnijeti prijedlog za sporazumni razvod braka. Sukladno odredbama Obiteljskog zakona razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug pri čemu će sud razvesti brak: 1. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili 2. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Temeljem Zakona o parničnom postupku, tužba za razvod braka se dostavlja Općinskom sudu prema mjestu prebivališta tuženika ili Općinskom sudu na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Ako bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete, uz tužbu radi razvoda braka tužitelj je dužan priložiti izvješće o obveznom savjetovanju i dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije. Ako tužitelj uz tužbu radi razvoda braka nije podnio izvješće o obveznom savjetovanju i dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije, sud će pozvati tužitelja da ih podnese u roku od 8 dana. Smatrat će se da je tužba radi razvoda braka povučena ako izvješće o obveznom savjetovanju i dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije ne budu podneseni u određenom roku, a ako ponovno bude podnesena tužba radi razvoda braka bez izvješća o obveznom savjetovanju i dokaza o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije, sud će odbaciti tužbu radi razvoda braka.

Valja istaknuti kako je Obiteljskim zakonom propisana presumpcija bračnog očinstva, odnosno prema Obiteljskom zakonu djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka. Dakle s obzirom na to da je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka sukladno odredbama obiteljskog zakona, vi se smatrate djetetovim ocem te biste se u slučaju razvoda braka i dalje smatrali djetetovim ocem te bi imali sva prava i dužnosti roditelja (npr. obveza uzdržavanja djeteta i sl.).

Dakle, ako želite osporiti očinstvo nad djetetom, trebali biste pokrenuti sudski postupak radi osporavanja očinstva pri čemu tužbu radi osporavanja očinstva djeteta rođenoga za vrijeme trajanja braka ili tijekom tristo dana od prestanka braka može podnijeti majčin muž ako smatra da on nije biološki otac, i to u roku od šest mjeseci od dana saznanja za činjenicu koja dovodi u sumnju istinitost upisanoga očinstva, ali najkasnije do navršene sedme godine života djeteta.

Više o ovoj temi i pravima u postupku razvoda braka pročitajte na Roditelji.hr.

 

Komentari

▲ Povratak na vrh