Ovdje nema glume – dlan otkriva vaše emocije i karakter!

Linije na dlanu su poput slova abecede. Ako ih znate pravilno iščitati, očekuju vas mnoge nove spoznaje

U njima se naime reflektiraju emocije i karakter neke osobe. Pritom je vrlo bitno da se gleda u ‘aktivni’ dlan, dakle, kod dešnjaka u desni, a kod ljevaka u lijevi.

Također treba napomenuti da nemaju svi ljudi izražene sve linije. No, ako im se primjerice na dlanu ne vidi linija uspjeha, to nipošto ne treba tumačiti kao da ih čeka vječni neuspjeh!

Linija srca je poput svojevrsnog emocionalnog barometra. Kod vrlo vjernih ljudi ona je pravilna i mekog lûka. Ako je jako razgranata, čovjek je skloniji tome da će podlegnuti iskušenjima sa strane, dok isprekidana linija srca ukazuje na nestalnosti u ljubavnom životu.

Linija glave govori o čovjekovom karakteru. Ako je ona snažno izražena i kontinuirana, osoba je ambiciozna i inteligentna. Ako skreće u smjeru linije života, to ukazuje na to da je čovjek maštovit i da ima dobre ideje. Dotiču li se te dvije linije, pojedinac je promišljen i tankoćutan.

Linija života Ako je ona duga i snažna, čovjek puca od vitalnosti. Prekidi upućuju na nestalan životni put s fazama većih izazova. Kratka linija života znači lakomislenost.

Linija uspjeha Ako je okomita, ta je osoba izuzetno ambiciozna, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Isprekidana linija ukazuje na čovjeka koji katkada ide i zaobilaznim putevima.

Komentari

▲ Povratak na vrh