Moja se žena pretvara u svoju majku… Pomagajte!

Odveć je traumatično...

Traumatično? Zamislite svoju suprugu kako promatra kako se vi pretvarate u svog tetka Jožu, onog s probavnim problemima. I da mora i dalje spavati s vama. To ja zovem traumatičnim…

Možemo vam samo reći – sad je kasno da se kajete. Kad ste stali pred svećenika ili matičara, čuli ste ono ‘u dobru i u zlu’, zar ne? I potpisali ste dokument…

Ne znamo jeste li u tom dokumentu pročitali ono ispisano malim slovima, ali, pojednostavljeno, ondje lijepo piše: ‘Oženite se ženom i oženili ste se i njezinim DNK materijalom.’

Da, znamo, ta sitna slova…

Komentari

▲ Povratak na vrh