Pravila Kreativnog natječaja ‘S Men’s Healthom na New York City Marathon’

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni natječaj „S Men’s Healthom na New York City Marathon“ raspisuje: Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije zdravog načina života i trčanja kao i u svrhu promocije časopisa Men’s Health. Kreativni natječaj traje od 02. do 20. svibnja 2019. godine.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

  • Povratna avionska karta za pobjednika Natječaja
  • Plaćeni smještaj za 4 dana boravka u New Yorku (3 noćenja)
  • Pravo sudjelovanja na New York City Marathonu

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u Kreativnom natječaju imaju svi hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina (pripadnici muškog i ženskog spola), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na Natječaj se moguće prijaviti na način da kandidati na portalu Menshealth.hr pronađu članak u kojem se nalazi poziv s uvjetima natječaja i obrazac za prijavu s osobnim podacima i opisom kreativnog zadatka koji je potrebno ispuniti.

Svi čitatelji koji u potpunosti ispune zadane propozicije, te pošalju svoja kreativna rješenja na postavljen zadatak u Kreativnom natječaju „S Men’s Healthom na New York City Marathon“ u periodu od 02. do 20. svibnja 2019. godine sudjeluju u Kreativnom natječaju. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima i izdanjima izdavačke kuće Adria Media Zagreb d.o.o.

Organizator Natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Kreativnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na Kreativni natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima Kreativnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od tri predstavnika redakcije portala Menshealth.hr koji će evaluirati sve odgovore i izabrati jednog dobitnika. Ime dobitnika te njegova adresa (mjesto prebivališta) bit će objavljeni na portalu Menshealth.hr 25. svibnja 2019. godine.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici Natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila u roku od jednog radnog dana od završetka Natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 24 sata ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s točnim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori Kreativnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog Kreativnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom Kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za Natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u Kreativnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Kreativnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Tvrtka će poduzeti sve razumne potrebne mjere da bi osigurali da se osobni podaci sudionika u Kreativnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju.

Članak 10: VIZA

Dobitnik Kreativnog natječaja obvezan je sam i o vlastitom trošku osigurati putnu vizu.

Članak 11: POREZI

Dobitnik Kreativnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Dobitnika Kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

Komentari

▲ Povratak na vrh